Sepetim ( 0 )
Kategoriler

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

Kiralanan Ürünlerde Ekipman Kiralama Sözleşmesi

Satılan Ürünlerde Satış sözleşmesi Geçerlidir.

Kiralama yapan kurum firma ve şahışlar için satış sözleşmesi hükümsüzdür.


MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI

ÜNVANI : Kanal Medya Online
ADRES : Kazımdirik Mahallesi 357/3 Sokak Myvia Bahçe Sitesi Kanal Medya P.K.: 34000 / BORNOVA / İZMİR / TÜRKİYE
TELEFON : 0850 304 44 97
WEB : www.produksiyonizmir.com
E-POSTA : info@produksiyonizmir.com

Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır.


ALICI
 
ADI SOYADI / ÜNVANI : ......
ADRES : ......
TELEFON : ......
E-POSTA : ......

Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait www.produksiyonizmir.com web sitesinden elektronik ortamda veya 0850 304 44 97 nolu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.produksiyonizmir.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


MADDE 3 - SÖZLEŞME TARİHİ

SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan iş bu iki nüsha sözleşme, ALICI tarafından ...... tarihinde imzalanarak kabul edilmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI'nın e-posta adresine mail gönderilecektir.


MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, ALICI'nın teslimini talep etmiş olduğu ...... adresinde ...... adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir.


MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI'ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI'ya aittir. Teslimat; stoğun müsait olması ve mal bedelinin SATICI'nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Fatura iade edilmelidir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir.


MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10 (on) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.


MADDE 8 - SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.produksiyonizmir.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

{_Siparis_Urun_Listesi_}


MADDE 9 - MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 10 - VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 11 - PEŞİNAT TUTARI

Mal/hizmetin peşinat tutarı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.


MADDE 12 - ÖDEME PLANI

ALICI'nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.


MADDE 13 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI'ya faks, e-posta (info@produksiyonizmir.com) veya 0850 304 44 97 nolu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.produksiyonizmir.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olası şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI'ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.


MADDE 14 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler, hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçen mal/hizmetler, tek kullanımlık mal/hizmetler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların da, DVD, DIVX, VCD, CD, MD, videokasetlerde, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemelerinde (toner, kartuş, şerit v.b) ile kozmetik malzemelerinde cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır.


MADDE 15 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.


MADDE 16 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.


KİRALAYA VEREN : Kanal Medya Online

KİRALAYAN : ......

TARİH : ......

 

FOTOĞRAF, VİDEO VE FİLM EKİPMANLARI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

1- TARAFLAR

 

KİRALAYA VEREN : Kanal Medya Online

KİRALAYAN : ......

TARİH : ......

 

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.produksiyonizmir.com adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

{_Siparis_Urun_Listesi_}

Taraflar arasında, bu sözleşme'de düzenlenen hüküm ve şartlar dahilinde bir kiralama sözleşmesi imza edilmiştir. Kiraya veren , Kiracı ve Kefil birlikte “Taraflar” olarak ve diğer tüm fotoğraf ve film ekipmanları (‘’Kamera’’) olarak anılacaktır. Yukarıda belirtilen adresler tarafların tebligat adresidir. Yazılı olarak değiştirilmediği sürece bu adreslere yapılmış tebligat ilgili tarafa yapılmışsayılır.Tebligat yapılamadığı durumda Tebligat Kanununun 35.maddesine göre tebligat yapılır. E-mail adreslerine yapılan talep,duyuru,bilgilendirme ve sair yazışmalar e-mailin ulaştığı tarihten sonraki 3.günün sonunda ilgilisine tebliğedilmiş sayılır.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşme' nin konusu, Kirayaveren' in sahip olduğu, özellikleri aşağıda belirtilen kameranın (“Kamera”), Kiracı tarafından Sözleşme' deki şartlar dahilinde ve belirlenen mahallerde kullanılmak üzere kiralanması ve Taraflar' ın bu ilişki nedeni ile doğan karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3- KULLANIM SÜRESİ VE YERİ

Kiralama; kameranın kiracıya veya görevlisine teslim edildiği gün ve saatte başlamış sayılır. Geri teslim saatinin aşılması durumunda bir günlük kira ödenir.

 

4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sözleşme konusu Kamera, Kiracı tarafından, Kiraya veren' in Sözleşme'de belirtilen adresinden veya Kiraya veren' in uygun göreceği başkaca bir adresten Kiracı tarafından veya sözleşmede belirtilen görevlisi tarafından teslim alınacak ve sürenin sonunda aynı yerde veya Kiraya veren’ in belirteceği başka bir adreste yine Kiracı tarafından Kiraya veren' e teslim edilecektir. Kiraya veren, Kamera'nın teslim edildiği mahalde Kamera'nın nasıl kurulacağı ve kullanılacağı hususunda Kiracı' ya gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Kiracı, iş bu Sözleşme'nin konusunu oluşturan Kamera'yı teslim aldığı gibi, her türlü ayıptan ari şekilde teslim edecektir. Kamera'nın Kiracı yedinde bulunduğu dönemde Kamera'da, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir hasar, eksilme veya arızanın vukuu halinde Kiracı, 10.000 USD (On Bin Amerikan Doları) tutarında cezai şartı derhal ve defaten Kiraya veren' e ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Kiraya veren' in, cezai şartın karşılamadığı zararlarının tazminini ayrıca talep etme hakkı saklıdır.

Kiracı kamerayı 3. şahıslara kullandıramaz, kiraya veremez. Kiracı' nın veya sözleşmede belirtilen Kamerayı kullandıracağı kişinin ihmal, kast veya kullanım hatası nedeniyle Kamera'da meydana gelebilecek her türlü hasar, eksilme ve arıza nedeniyle uğrayacağı ve cezai şart ile karşılanmayan doğrudan veya dolaylı her türlü zararı, Kiracı, Kiraya veren' in yazılı talebini takiben 3 gün içinde tazmin edecektir.

Kiracı sözleşmeyi uzatmak isterse uzatılacak süreyi kiraya verene bildirir ve bu sürenin tutarını peşin öder. Aksi halde kameranın kiracıda kaldığı her gün için kiracı kiralama bedelinin iki katı ödeme yapar. Ödemeler peşindir. Ödeme yapılmaması halinde kiraya veren tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir. Bu durumda kiracı kameranın geri teslim edilmesine kadar geçen sürede kiracı günlük kiranın iki katı oranında belirtilen günlük ödemeden sorumlu olduğu gibi kiraya verenin uğrayacağı kira kaybının tazmininden de sorumludur.

Kiracı, Sevk İrsaliyesini imzalayarak bir kez daha bu şartları kabul ettiğini ve malzemeyi iyi durumda aldığını kabul etmiş sayılır. İmzayı müşterinin kendisi ya da yetkili kıldığı bir kişi atar. Kiraya veren, sipariş edilen süreden önce kiralamayı bitirme yetkisine sahiptir.

 

Kamera ve sair ekipmanın taşınması ve nakliyesi uygun şartlarda ve uygun araçla yapılmalıdır. Uygun şartlarda yapılmayan nakliye ve muhafaza nedeniyle oluşacak zarardan kiracı sorumludur.
Kamera ve ekipmanda hasar veya fonksiyon kaybı veya arıza olup olmadığı konusunda kiraya verenin yapacağı veya yaptıracağı inceleme sonucu yapılan tespit yeterli olup kiracı bu hususu kabul eder.

Hasar durumunda sigortanın ödemediği muafiyet bedeli kiracı tarafından karşılanır. Kiracı, özel sigorta gerektiren (deniz, göl içi ya da üstü, hasara yol açabilecek aşırı nemli, tuzlu ve kumlu mekanlar, yağışlı ve karlı ortamlar, denizaltı çekimleri, araba, helikopter, uçak, traktör, tren, gemi gibi taşıtlarda kullanım vb.) durumlarda kiraya vereni bilgilendirmek ve malzemenin alındığı gibi geri getirilmesi ile yükümlüdür. Yaptırılan özel sigortaların primlerinin tümü müşteri tarafından karşılanır. Her türlü kullanım hataları, aşırma, kaybolma, kap-kaç türü hırsızlıklar, dalgınlık, unutkanlık, denize düşürme vb. hatalar sonucu oluşan ekipman hasarları da sigorta poliçesi kapsamında değildir. Müşteri bu gibi durumlarda tam sorumludur ve kaybolan malzemenin yerine aynı malzemenin yenisini almakla yükümlüdür. Yurtdışına gidecek ekipmanın sigortalanması, gerçek değerleri kiraya veren tarafından belirtilerek müşteri tarafından yaptırılır. Poliçenin bir örneği kiralama öncesi kiraya verene gönderilir.

5-KAYIP VE HASARDA SORUMLULUK

Ekipman hasarlı ya da çalışmaz durumda geri dönerse, kiralama süresi makul en kısa tamir edilme süresi kadar uzatılır ve kira bedeli kiracıya fatura edilir. Tamir ve yenileme süresi tamir servisi veren firma tarafından belirlenir. Ekipmanın kiraya verene geri dönmesi kiraya verenin ibra edildiği anlamına gelmez. Kiracı hasarı incelemek üzere makul bir süre isteyebilir. Kiralanan süre içinde ekipman çalınırsa, kaybolursa, bozulursa ya da herhangi birşekilde geri dönmezse kiracı aynısını yerine koymakla yükümlüdür. Bu yenileme süresi boyunca geçen süre için kiraya verenin belirlediği kira kaybı bedeli kiracı tarafından ayrıca karşılanır. Kiracı, çekim öncesi, kiraya veren için uygun zamanların tümünde malzemeyi test edebilir. Çekim öncesi test yapmayan Müşteri, teslimattan sonra herhangi bir hata / arızadan kiraya vereni sorumlu tutamaz.

6- EKİPMANIN KULLANIMI

Ekipman yalnızca konusunda bilgili ve yetkin kişilerce kullanılabilir. Ekipmana kiralama süresi içinde herhangi bir mekanik, teknik vb. müdahalede bulunulamaz. Herhangi bir bölümünde tamir amaçlı dahi olsa müdahale edilemez. Arızalı olduğu düşünülen parçalara çekim setinde herhangi bir müdahale yapılmadan kiraya verene bildirilir. Ekipman hiçbir müdahale yapılmadan kiralaya verene gönderilir. Ekipman üstündeki özel boya ve mühürlerin hasar görmesi durumu malzemeye müdahale edildiği anlamına gelir. Bu tür müdahaleler sonucu ortaya çıkacak hasarlardan kiracı sorumludur. Kiraya verene çekim sonrasında arızası kasıtlı olarak bildirilmeyen ekipmanlar için tamiri yapılana ya da yerine yenisi alınana kadar şartnamede belirtilen günlük kira bedelinin iki katı uygulanır. Kullanım hatalarından Kiracı sorumludur.

 

 

7- ÖDEME Mail Order , havale, ve ya kredi kartı ile peşin olarak alınır.

 

8- SİPARİŞ VE İPTAL

Siparişin 24 saatten kısa sürede iptali halinde kiralama ücretinin %50 si ödenir.

9-GİZLİLİK

Taraflar, iş bu Sözleşme nedeniyle birbirleri hakkında edinmiş oldukları her türlü bilginin gizli bilgi olarak kabul edileceğini ve bu gizli bilgileri yasal zorunlulukların gerektirdiği resmi makamlar haricinde 3. kişiye açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

10-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, iş bu Sözleşme'nin uygulanması ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda İzmir(Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'nin yetkili olacağını ve her türlü ihtilafta Taraflar'ın muhasebe usul ve esasların a göre tutulmuş defter ve kayıtlarının kesin delil olarak kabul edileceğini kabul ve beyan ederler. E-Posta yoluyla yapılacak yazışmalar da bu kapsamda delil olarak edilir. Kiracı, sipariş vermek suretiyle Kiralama Şartnamesini bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş olur.

11-CEZAİ ŞART VE YAPTIRIMLAR

Sözleşmede belirtilen tarihten sonra, önceden ödemesi yapılmadan uzatılan her gün için KİRACI kiralanan ekipmanın günlük bedelinin iki katını ödemekle yükümlüdür. Kameranın teslim alınmasında veya kullanılmasında görevli personelin tüm yol,konaklama, harcırah giderlerinden KİRACI sorumludur ve ödemeyi kabul eder.. Kefil ve kiracı bu durumu kabul, beyan ve taahhüt ederler.