Sepetim ( 0 )

Toplam 14 blog | 1. Sayfa
Reklamların Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
18.11.2020
REKLAM MEDYA PLANLAMASI SÜRECİMedya planlamanın amacı kısaca; en düşük maliyetle en kısa süre içerisinde, en fazla kişiye ulaşmaktır. Reklam medya planlama süreci yedi başlık altında incelenmektedir:

1-Durum Analizi

2- Hedef Kitle Analizi

3-Reklamın Bölgeselliği

4- Reklamın Zamanlaması

5- Reklam Kampanyasının Uzunluğu

6- Mecra Seçimi

7- Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Değerlendirme
Sosyal Medya Yönetimi
06.11.2020
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Sosyal medya; televizyon, radyo gibi diğer kitle iletişim araçlarına kıyasla hayatımızda daha fazla rol oynamaya başladı. Bireylerin çift taraflı etkileşim kurabilmesi bu durumun asıl nedeni olarak görülüyor. Televizyon, radyo, sinema gibi mecralarda bireyler sunulan nesneyi sadece tüketebilme eğilimi gösterirken sosyal medyada bunu isterlerse tüketebilme ve geri bildirim sağlayabilme eğiliminde olmaktadır. Aynı şekilde klasik mecralarda yere ve zamana bağımlılık varken sosyal medyada bu bağlayıcı durumların olmaması, bireylerin sosyal mecraları daha fazla kullanmasında büyük rol oynamaktadır. İstedikleri videoya, diziye, müziğe, görsele veya bilgiye zamana ve mekâna bağlı olmadan ulaşabilmektedir.
Prodüksiyon Hizmeti
19.10.2020
Prodüksiyon hizmeti, markanın reklamı için gerekli olan projelerden oluşan hizmetlerdir. Bu hizmetler; tanıtım/reklam filmi, ürün fotoğraf/video çekimi, katalog çekimi, sosyal medya tanıtımı, pre/post production (prodüksiyon) olarak çeşitlendirilebilir. Marka sunumunun; yaratıcı ve başarılı olması için iyi bir prodüksiyon hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Reklam filmleri, müzik klipleri, belgeseller, diziler, sinema filmleri ve benzer tüm formatlar prodüksiyon hizmetinin içerisinde oluşturulmaktadır.
Reklam Filmi Çekimi
09.10.2020
Günümüz dünyasında yenilikler devamında gelişmeyi getirir. Yeniliklere uyum sağlayan kurumsal firmalar pazarlarda etkin güçlere sahip olabilir.

Reklam veren firma, yeni bir ürünü/hizmeti tanıtmak veya bir ürünün pazar payını büyütmek istediğinde, reklam filmine karar vermektedir. Aynı şekilde marka bilinirliğini ve görünürlüğü artırmak için kurumsal reklam filmleri çekilebilmektedir. Reklam filmleri, yüksek maliyet gerektiren ve saniyelerle gösterilen bir tanıtım biçimidir. Yaratıcı süreç sayesinde, marka; kısa sürede müşterileri etkilemektedir.
Fotoğraf Makinesi Kullanımı ve Bakımı
08.10.2020
Fotoğraf makinelerini kullanmak ve bakımını sağlamak önemli bir unsurdur. Düzenli olarak bakımı yapılan ve temiz kullanılan makinelerin kullanım ömrü uzamaktadır. Fotoğraf makinelerini dış faktörlerden uzak tutmak en önemli etkenlerden bir tanesidir. Güneş ışığı, toz veya nem gibi dış faktörlerin kameraya temasıyla olumsuz sonuçlar doğabilir. Dolayısıyla kameranın bozulmasına ve yüksek performans gösterememesine sebep olabilir.
Reklamların Cinsiyet Kimliklerine Etkisi
08.10.2020
Cinsiyet kimlikleri; tüketici davranışlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tüketiciler satın alma kararında; bireysel, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilendiği gibi aynı zamanda da pazarlama iletişimi çalışmalarından elde ettiği bilgilerden de etkilenmektedir. Bu araştırmada incelenen cinsiyet kimliği kavramı da tüketicilerin bireysel satın alma davranışları içerisinde bulunmaktadır. Cinsiyet kimliklerinin tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Reklamlara yönelik yapılan anketler sonucu; tüketicilerin, cinsiyet kimliklerine verdiği tepkiler ve sosyo-ekonomik statü düzeylerine göre etkilenme durumları araştırılmıştır.
Gelenekselliğin Kırıldığı Nokta: Sosyal Medya
08.10.2020
Sosyal medya, teknolojinin gelişmesiyle güçlenen bir medya ortamıdır. Bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte kişiler interaktif bir şekilde zamandan ve mekandan bağımsız olarak bulundukları sanal medya ortamını oluşturur.

Sosyal medyanın birçok artısı bulunmaktadır. Anlık yapılan paylaşımlar sayesinde, kişiler gündemi anlık takibe alabilmektedir. Zamana ve mekâna bağımsız ulaşılabilir olması da geleneksel medyaya oranla daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır. Kişiler istediği an ve yerde istediği bilgiye ulaşılabilmektedir.
Pazarlamanın Kritik Noktası: Hedef Kitle
08.10.2020
HEDEF KİTLE NEDİR?

Hedef kitle, pazarlama mesajına cevap veren insanlardır. Markalar ürünlerini satabilmek için hedef kitleye etkili bir şekilde hitap etmek zorundadır. Bunun için onların arzularını ve gereksinimlerini anlamaları gerekir. Markanın hedef kitlesi belirlenirken; ortalama bilgiler kullanılmamalıdır. Hedef kitle net ve potansiyel müşterileri kapsayacak şekilde belirlenmelidir.
Tüketicilerin Alışveriş Motivasyonları
06.10.2020
Tüketici davranışları; birçok etkene dayalı bir süreçtir. Araştırmalar sonucunda bu davranışların belirli bir kısmı açıklansa da; tüketicinin fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının tümünü aydınlatmaya yetmemektedir. Gerek tüketicilerin geçmiş yaşam deneyimleri; gerek çevresindeki etkenler, satın alma davranışını etkilemektedir.
Modernizm
06.10.2020
MODERNİZM

Modernizm, toplumun yenileşmesiyle başlayan bir fikir hareketidir. Temelleri; batıda yapılan keşifler, rönesans ve reform hareketlerinin başladığı 16. Ve 17. yüzyıllara dayanmaktadır. Kültürel, siyasal, bilimsel alanlardaki değişiklerle birlikte geleneksellikten kopuşun ve değişim zihniyetinin yansımasıdır. Kavram özellikle kiliseye bir tepki olarak güçlenmiştir. Bununla beraber modernizm 18.yüzyıldan sonra gittikçe gelişen ve 20.yüzyılda II. Dünya savaşına kadar etkileri yoğun bir şekilde hissedilen fikir ve sanat akımıdır. Yenileşen dünya, modernizmin temellerini güçlendirmiştir.