Sepetim ( 0 )

Toplam 18 blog | 1. Sayfa
Sinema Sektöründe En Sık Kullanılan Kavramlar ve Anlamları
19.02.2021
Sinema sektörü bilindiği üzere içerisinde birçok farklı terimleri bulundurmaktadır.
Kurum Kültürü
09.02.2021
Her toplumun kültürü olduğu gibi kurumların da kültürleri bulunmaktadır. Kurumların farklı özellikleri sayesinde birbirinden bu şekilde ayrışmaktadır.

Kurum kültürü; aynı kurumda çalışan kişilerin aynı amaç doğrultusuna gösterdiği tutumlar, farklı değerlere göre inançlar ve kişilerarası iletişimin sürdürülebilirliğini sağlayan normlardır. Kurum kültürü altında egemen ve alt kültürler bulunmaktadır. Egemen kültür; kurumun çoğunluğu tarafından kabul görmüş ve uygulanıyor olan normlardır. Alt kültür ise kurumdaki iş görevi hiyerarşiye veya farklı sosyal faaliyetlere göre ortaya çıkmaktadır. Alt kültürlerdeki çatışmalar kurumun egemen kültürünü ve dolayısıyla kurumun kendisini sarsabilir.

Kurum kültürünü meydana getiren başlıca kavramlar; normlar, gözlenen davranış düzeyi, baskın değerler, felsefe, kurallar ve kurum iklimidir. Her kurumun kendisine has özellikleri bulunmaktadır. Bunları özele indirgeyecek olursak; ürün ve hizmet kalitesi, kurumun çalışan/müşteri ilişkileri, çalışanların izin sınırlamaları gibi sıralanabilmektedir.
Dijital Medya Terminolojisi
21.01.2021
Teknolojiyle birlikte değişen ve gelişen dünyada her geçen gün yeni bir terimle karşılaşmaktayız. Sosyal mecralardaki yenilikleri güncel olarak takip edebilmemiz için bu terimleri de bilmemiz gerekmekte.
Film Çekim Ekibi
22.12.2020
FİLM SETİNDE ÇEKİM EKİBİ GÖREVLERİ VE HİYERARŞİ
Reklamların Medya Planlaması Nasıl Yapılır?
18.11.2020
REKLAM MEDYA PLANLAMASI SÜRECİMedya planlamanın amacı kısaca; en düşük maliyetle en kısa süre içerisinde, en fazla kişiye ulaşmaktır. Reklam medya planlama süreci yedi başlık altında incelenmektedir:

1-Durum Analizi

2- Hedef Kitle Analizi

3-Reklamın Bölgeselliği

4- Reklamın Zamanlaması

5- Reklam Kampanyasının Uzunluğu

6- Mecra Seçimi

7- Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Değerlendirme
Sosyal Medya Yönetimi
06.11.2020
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

Sosyal medya; televizyon, radyo gibi diğer kitle iletişim araçlarına kıyasla hayatımızda daha fazla rol oynamaya başladı. Bireylerin çift taraflı etkileşim kurabilmesi bu durumun asıl nedeni olarak görülüyor. Televizyon, radyo, sinema gibi mecralarda bireyler sunulan nesneyi sadece tüketebilme eğilimi gösterirken sosyal medyada bunu isterlerse tüketebilme ve geri bildirim sağlayabilme eğiliminde olmaktadır. Aynı şekilde klasik mecralarda yere ve zamana bağımlılık varken sosyal medyada bu bağlayıcı durumların olmaması, bireylerin sosyal mecraları daha fazla kullanmasında büyük rol oynamaktadır. İstedikleri videoya, diziye, müziğe, görsele veya bilgiye zamana ve mekâna bağlı olmadan ulaşabilmektedir.
Prodüksiyon Hizmeti
19.10.2020
Prodüksiyon hizmeti, markanın reklamı için gerekli olan projelerden oluşan hizmetlerdir. Bu hizmetler; tanıtım/reklam filmi, ürün fotoğraf/video çekimi, katalog çekimi, sosyal medya tanıtımı, pre/post production (prodüksiyon) olarak çeşitlendirilebilir. Marka sunumunun; yaratıcı ve başarılı olması için iyi bir prodüksiyon hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Reklam filmleri, müzik klipleri, belgeseller, diziler, sinema filmleri ve benzer tüm formatlar prodüksiyon hizmetinin içerisinde oluşturulmaktadır.
Reklam Filmi Çekimi
09.10.2020
Günümüz dünyasında yenilikler devamında gelişmeyi getirir. Yeniliklere uyum sağlayan kurumsal firmalar pazarlarda etkin güçlere sahip olabilir.

Reklam veren firma, yeni bir ürünü/hizmeti tanıtmak veya bir ürünün pazar payını büyütmek istediğinde, reklam filmine karar vermektedir. Aynı şekilde marka bilinirliğini ve görünürlüğü artırmak için kurumsal reklam filmleri çekilebilmektedir. Reklam filmleri, yüksek maliyet gerektiren ve saniyelerle gösterilen bir tanıtım biçimidir. Yaratıcı süreç sayesinde, marka; kısa sürede müşterileri etkilemektedir.
Fotoğraf Makinesi Kullanımı ve Bakımı
08.10.2020
Fotoğraf makinelerini kullanmak ve bakımını sağlamak önemli bir unsurdur. Düzenli olarak bakımı yapılan ve temiz kullanılan makinelerin kullanım ömrü uzamaktadır. Fotoğraf makinelerini dış faktörlerden uzak tutmak en önemli etkenlerden bir tanesidir. Güneş ışığı, toz veya nem gibi dış faktörlerin kameraya temasıyla olumsuz sonuçlar doğabilir. Dolayısıyla kameranın bozulmasına ve yüksek performans gösterememesine sebep olabilir.
Reklamların Cinsiyet Kimliklerine Etkisi
08.10.2020
Cinsiyet kimlikleri; tüketici davranışlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Tüketiciler satın alma kararında; bireysel, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilendiği gibi aynı zamanda da pazarlama iletişimi çalışmalarından elde ettiği bilgilerden de etkilenmektedir. Bu araştırmada incelenen cinsiyet kimliği kavramı da tüketicilerin bireysel satın alma davranışları içerisinde bulunmaktadır. Cinsiyet kimliklerinin tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Reklamlara yönelik yapılan anketler sonucu; tüketicilerin, cinsiyet kimliklerine verdiği tepkiler ve sosyo-ekonomik statü düzeylerine göre etkilenme durumları araştırılmıştır.